August 23rd, 2002

myzamir

(no subject)

Uvajaemaja Irina.

Mi ne smojem Vam postavit opisannie Vami podshipniki po prichine togo,
chto kompanija "Zenon N.S.P" javljaetsja provayderom telematicheskikh
uslug i nikakogo onoshenija k proizvodstvu ukazannikh Vami detaley ne
imeet.
myzamir

Про roubchi :)

=============================================================================
* From : Michael Markowsky, 2:5020/378 (22 Jan 96 21:58)
* To : All
* Subj : комтек'95
=============================================================================
Hello, All!

РУБЧИHСКИЙ и РИЗОГРАФЫ
Collapse )